Cal anar molt alerta amb el bosc. Sembla que després d'una primera quinzena de juliol sense temperatures excessivament altes, ja han començat a pujar. 

Aquest dies hem tingut dos conats d'incendi, dos bon ensurts, un a Sa Cala i altre pel camí de Sa Vinya. Afortunadament no han hagut conseqüències, però cal extremar les precaucions.A la vora del camí del coll de Marina hem pogut observar restes de poda i molta herba seca acaramullada, seria convenient retirar-la, més tenint present la proximitat del bosc, la proximitat al camí i la massa vegetal seca acumulada. 

El que no entenem és com no s'ha obligat a retirar-la abans.