Les obres de l'asfaltat del carrer Centre se poden donar per acabades amb la pintura de les línies de trànsit.


S'ha comentat la doble línia groga i blava de les voreres. Alguns veïns no entenen com se pinta la linia blava (mercat?) quan hi ha una groga contínua que prohibeix l'aturada i aparcament de vehicles.