En Mateu Morey ens ha remès aquestes imatges de la calabruixada de dia 7 de febrer.

A Canyamel va ser especialment intensa. Aquestes imatges són de la zona de Sa Torre