Image  
Parlant de llengua, tant els costa acceptar la legalitat del país d’acollida?
            
           Estam convençuts que no tots els colombians que viuen a Mallorca, ni tan sols una minoria important, estan d’acord amb les pixades fora de test de l’associació d’immigrants ASOCOLOMBIA i el seu president José William Vega.


           Per si algú no sap de què i de qui estam parlant, els hem de dir que aquesta associació  ha llançat una campanya en què proposa coses com aquesta:

 “Actualmente, con la inmersión lingüística del catalán que está aplicando el Govern dirigido por los nacionalistas Xenófobos de la Unión Mallorquina, han logrado que nuestros hijos abandonen las escuelas. Han logrado que nuestros hijos sean devueltos a sus países y sitios de origen, para no padecer la incultura derivada de su política lingüística. Nos ha  obligado a continuar el luto de la lejanía de nuestros hijos. POR LA DEFENSA DE NUESTRO IDIOMA CASTELLANO. NO COMPRES SI NO ENTIENDES. ES NUESTRO DERECHO Y ES NUESTRO DINERO. ASOCOLOMBIA propone a todos los Hispano hablantes y mallorquines, no comprar productos que no estén rotulados en Castellano y no comprar en locales y comercios que no estén rotulados en Castellano. La ciudadanía tenemos derecho a decidir en que invertir y donde comprar y no estamos obligados a consumir lo que no entendemos o entrar en sitios donde no entendemos lo que está escrito”. 


        Estam segurs que el senyor Vega no deu considerar els fills dels seus compatriotes que viuen a França, Anglaterra, Alemanya, Estats Units o Itàlia, per exemple, com a pobres infants desvalguts que es veuen obligats a tornar-se’n a ca seva per no haver de patir la incultura derivada de la política lingüística d’aquells països. Toca saber, l’incendiari president, que en aquells països no se’ls planteja, als colombians, cap opció que no passi per aprendre la llengua d’acollida, i punt. A Mallorca escaïna, però ho fa perquè la nostra llengua no és la pròpia d’un estat sinó només d’una comunitat lingüística sense estat i a la qual aquest estat suporta més com una nosa que no com una riquesa. Ara,  aquest americà, ens planta cara i ens desafia, es fa còmplice del vandalisme lingüístic que patim els catalanoparlants i vol contribuir a passar-nos per la pedra. Enhorabona.


            José William Vega és metge pediatre, no un analfabet, la qual cosa, com es veu, no l’eximeix de ser una persona inculta. Vol per a nosaltres la mateixa medicina que Espanya ja va aplicar a Hispanomèrica: l’anorreament de les llengües i cultures autòctones, la colonització total i absoluta. No sé si amb ànim de revenja, els d’ASOCOLOMBIA voldria fer el mateix amb nosaltres que els espanyols varen fer per ca seva. Però s’equivoquen d’adversari, i haurien de saber que la cultura catalana no va intervenir en el genocidi cultural –i de l’altre– que els pobles amerindis varen patir a partir del segle XV.


            D’altra banda, ASOCOLOMBIA hauria d’acceptar que tenim una constitució, un estatut d’autonomia i una llei de normalització lingüística, que són els que s’apliquen i determinen la política lingüística d’aquesta terra. Tant els costa, acceptar la legalitat del país d’acollida? No entenen que és una mala política provocar l’enfrontament amb el poble que els acull, encara que només sigui amb una part d’aquest poble? Es pensen que molts de mallorquins que no acceptam que a Madrid ens diguin com hem de parlar, acceptarem que ens ho diguin els colombians?


          Es veu que són mals d’haver, els d’aquesta associació.

          Res, que fa empegueir, tot això. I molta pena.