A la fi s’aprova inicialment el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del Castell de Capdepera i el seu entorn urbàDarrer ple de l’any, un d’extraordinari, però amb un punt que feia 27 anys que esperava: el de l’aprovació inicial de l’instrument de planejament urbanístic que ha de regular amb detall tot allò que es pot fer en el casc antic de Capdepera, és a dir, la zona urbana que s’estén a les faldes del castell. Es va aprovar amb el vot a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

Cap Vermell oferirà el detall de la normativa que s’ha aprovat inicialment tot d’una que hi tingui accés. En tot cas, sembla, per la informació que tenim, que ha primat la conservació i protecció, amb la proposta de millorar el paisatge urbà, baixar alçades permeses, limitar l’edificabilitat a qualque parcel·la, protegir els interiors d’illetes no edificades i conservar el patrimoni històric mitjançant la catalogació de diversos elements. En resum, millorar i protegir aquesta zona de Capdepera d’acord amb les exigències paisatgístiques i patrimonials de l’any 2023 i no amb les de l’any 1986, moment en què es varen aprovar les normes subsidiàries.

Cal recordar que el PERI, o pla especial de l’entorn urbà del castell, dona voltes des de l’any 1996, quan es va aprovar una modificació de les normes subsidiàries per crear una àrea de protecció al voltant del castell. La redacció del concret instrument, no obstant, va quedar a l’oblit fins l’any 2018, quan es va encarregar la seva confecció i es varen limitar les llicències a atorgar en el perímetre de la zona urbana afectada, permetent només les de simple rehabilitació, restauració i conservació mentre no s’aprovàs definitivament el PERI.

Aquesta redacció, en tot cas, no es va arribar a tramitar mai.

Prèviament, a l’any 2016, s’havia aprovat permetre l’obertura d’establiments de turisme interior en el nucli de Capdepera, alguns dels quals, pel que sembla, no poden executar els seus projectes mentre no s’aprovi definitivament el PERI.

Finalment, en el mes de novembre de 2022 el ple municipal va aprovar una nova suspensió de llicències amb l’objectiu de redactar definitivament el pla especial, un pla en el qual s’hi ha fet feina contrarellotge en els darrers mesos per poder fer l’aprovació inicial abans que quedin sense efecte les limitacions cautelars aprovades en el passat.

Ara el PERI estarà en exposició pública un mínim de 30 dies, moment en el qual l’equip de govern té la idea d’obrir la participació a la ciutadania per a millorar l’instrument abans de la seva aprovació definitiva.

El ple també va aprovar l’inici del procediment de licitació del servei de platges, dividit en onze lots i per un preu total anual de 1.859.000 €. En aquest punt el portaveu del PSOE, Rafel Fernàndez, va criticar que l’horari dels banys públics fos el mateix que a la legislatura passada, tot i el desacord que llavors mostrava Més per Capdepera per no estar més temps oberts. Núria Garcia va dir que aquest punt no s’havia canviat però sí que s’havien introduït canvis, com ara el poder pagar els serveis amb targeta, l’ampliació del servei de salvament més enllà de l’1 d’abril o la posada a disposició dels usuaris de 100.000 cendrers reutilitzables.

També va demanar el líder dels socialistes si l’Ajuntament comptava amb l’autorització de Costes per tornar licitar 500 hamaques, com abans de la pandèmia, una qüestió que no va quedar clara, tot i que la batlessa va afirmar que es tindria aquesta autorització.

Finalment es va aprovar la darrera remesa de factures corresponents a serveis i subministraments sense contracte.


Convocatòria del Ple municipal: