Expedient núm. PLECAT/2023/19
Òrgan col·legiat: EL Ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 11 de desembre de 2023 a les 19,00 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Capdepera 

No admet participació a distància