Un ple ordinari curtet i tranquilDesprés de dos primers plens ordinaris de legislatura llargs i tensos, el cert és que el ple del mes d'octubre ha estat breu -una hora i mitja- i cordial. Tan sols tres punts a l'ordre del dia, tots ells aprovats: el primer, relatiu a l'aprovació del compte general de l'any 2022, el segon sobre reconeixements extrajudicials de crèdits i el tercer, una modificació de crèdit.

Aquest tercer punt, el de la modificació de crèdit, va consistir un cop més en agafar fons del romanent de tresoreria per fer front a imprevistos o per cobrir partides on les quanties pressupostades no han bastat. Per exemple, es destinaran 5.000 € per a despeses de l'escoleta Es Ferreret, 21.000 per fer projectes tècnics, 11.000 per cobrir despeses de la grua municipal de quan el servei encara no estava licitat, 40.000 per a vestuari de la policia o 90.000 per a manteniment de la xarxa de clavegueram.

Posteriorment, la regidora de Serveis Socials va llegir una declaració en la qual va manifestar la intenció de dur a terme el Pla d'Igualtat municipal. Tots els partits hi mostraren el seu acord.

La darrera part dels plens municipals és l'hora del control a l'equip de govern i de les preguntes dels partits de l'oposició. I foren bastantes les realitzades en aquest ple. El PSOE va demanar, entre d'altres temes, sobre productivitats de treballadors municipals -un cop més-, les unitats de platges i nocturna de la policia, les obres pendents a sa Font de sa Cala i a Canyamel, el Pla Especial del casc antic de Capdepera, la situació dels projectes a fer amb fons europeus, neteja de torrents, el pla estratègic de turisme o l'escola s'Alzinar.

Per la seva banda, Més per Capdepera va fer preguntes sobre busos particulars que aparquen en els quatre cantons, deficiències al PAC, manca de farmàcies obertes les 24 hores i el darrer Decret del Govern de mesures urgents sobre habitatge i la seva possible aplicació en el nostre municipi. Finalment El Pi es va interessar per la vigilància i seguiment del contracte de neteja viària.

En resum, una petita treva després de les hostilitats viscudes a l'inici de legislatura.


 

Un que escoltava