Convocatòria de Ple extraordinari de l'Ajuntament de Capdepera

Expedient núm.: PLN/2020/2
Òrgan col·legiat: El Ple 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Extraordinària
Data i hora: 18 / de febrer / 2020 a les 13:00
Lloc:  SALÓ DE PLENS
No admet participació a distància

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva

  1. Expedient 4993/2019 aprovació expedient contractació per a l'explotació dels serveis de temporada de platges del terme municipal de Capdepera
  2. Expedient 469/2020 Proposta Ajuntament Capdepera
  3. Expedient 646/2020 proposta de despesa.