CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Ordinari de desembre 2019


EXP. NÚM:
  PLN/2019/15
DATA:  05/ desembre / 2019   
HORA: a les 20:00 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial