Image

   Encara no han acabades les obres  del nou pàrquing, habilitat al solar municipal situat vora l’IES de Capdepera, i els cotxes comencen a utilitzar-lo. Això no és més que  una mostra de la necessitat que hi ha de places d’aparcament a algunes zones del municipi, com és el cas del barri de Son Poca Palla. 

 

   En algunes hores, aquesta zona, pateix una gran afluència d’usuaris del poliesportiu, camp de  futbol i residents, que es desplacen en automòbil. Aquest aparcament tindrà una cabuda de 35/40 vehicles i descongestionarà el carrer entre l’IES i el poliesportiu. Ens han comentat que hi ha prevista una reforma circulatòria de la zona, més que necessària ja que els carrers són estrets, de doble sentit i la prohibició d’aparcar  -en alguns d’ells- s’incompleix sistemàticament, amb certa permissibilitat de les autoritats. Cal Recordar aquest barri ha crescut notablement la seva densitat poblacional i els serveis esprotius i educatius provoquen una intensa circulació de vehicles.
    Així doncs benvingut aquest nou aparcament  i la reforma del trànsit, si s’arriba a fer.