Que la construcció a Capdepera ha minvat és evident. Fins i tot lògic. Però, acabada la temporada turística, hem vist com a dos dels solars més grans que quedaven a Cala Rajada s'hi han possat a treballar.

Image

Estan en tot el seu dret i no dubtam que tenguin tots els permisos en regla, però fa tan temps que deim que estam matant la gallina dels ous d'or que alguna vegada serà veritat. Perque la pregunta és: Fan falta més apartaments, pisos o hotels a Cala Rajada?

Image