Els passat 20 de novembre, a la sala de Plens, es reuniren el batle de Capdepera,  Bartomeu Alzina, i la regidora de Medi Ambient,  amb els representants de les associacions de veïns del municipi.

   En aquesta reunió s’exposà la situació actual del contenciós de l’Ajuntament i GESA, i les possibilitats que s’obren ara, que passen perquè el consistori pagui la diferència entre el traçat de la línea aèria i la soterrada, o deixar que GESA faci la nova línea aèria. Un altre punt tractat va ser el nou plec de  condicions de recollida de residus, que suposarà un canvi important (al centre del casc urbà de Cala Rajada es llevarien els contenidors i s’imposaria el porta a porta) i un notable increment de la despesa econòmica. Aquest punt prometem ampliar-lo en futures informacions perquè hi ha moltes xifres a tenir en compte i és un tema prou important.

 Image

Després de demanar a les associacions la seva opinió sobre les prioritats d’inversions per a l’any 2008, es passà a diverses informacions i als precs i preguntes. Entre d’altres coses, es demanà per la dotació de serveis de les  urbanitzacions, de les obres de passeig de les Atzavares, del catàleg de camins, i aspectes puntuals de cada zona.