Image

Què es farà amb ca ses Monges?

   El govern municipal de Capdepera es troba en negociacions per evitar l’enderroc de l’edifici de ca ses Monges de Capdepera. En el solar on s’ubica aquest edifici està previst que la immobiliària que el comprà hi construeixi un bloc  de 16 vivendes. S’ha de tenir en compte que aquesta empresa obtingué un permís de demolició. Els intents de protegir l’edifici no fructificaren, ja que el Consell no el declarà BIC, malgrat aconsellar la seva integració en el catàleg  municipal d’edificis.
   Ara hi ha possibilitats d’evitar aquesta pèrdua patrimonial, si bé la solució passa per rebre suport del Consell de Mallorca, ja que és necessària una rehabilitació integral de l’immoble S’estudien altres possibilitats que pal•liïn l’impacte ambiental i paisatgístic, i que garanteixin la conservació dels elements més interessants del convent (escales, voltes, capella...) Sembla que l’empresa propietària manté una posició dialogant i resta oberta a les propostes que es puguin concretar des de l’Ajuntament. De moment tenen la llicència de demolició i no han actuat.