Un cop  finalitzada la investigació interna i reservada que s’ha duit a terme sobre suposades irregularitats al Departament de Policia, l’Ajuntament sol·licita a la Conselleria d’Interior la designació de nous instructors per a l’obertura d’expedients.

 

 

Segons la nota de premsa que ens ha enviat l'Ajuntamet de Capdepera  sobre la investigació que es duu a terme sobre les suposades irregularitats que s'han detectat al Departament de Policia, l’Ajuntament ha decidit, en base a les recomanacions efectuades per l’instructor, obrir expedients i sol·licitar a la Conselleria d’Interior el nomenament d’un o més nous instructors per tal d’instruir aquests expedients, atesa la incompatibilitat legal que el primer instructor té per continuar amb la tramitació dels expedients (l’instructor que fa la informació prèvia no potser el mateix que instrueix els expedients).

D'altra banda, tal com es va requerir des de la Fiscalia, se li ha remès tota la documentació respecte d’aquesta qüestió, atesos els indicis de presumptes il·licits penals que va detectar l’instructor.

La nota de premsa diu, entre d'altres coses; "Des de l’Ajuntament manifestam el nostre absolut respecte tant pel que fa a les tramitacions que es facin des de la Conselleria d’Interior com des de la Fiscalia, i remetrem la corresponent declaració al respecte d’aquesta qüestió quan finalitzin aquestes diligències".

Image

És d'esperar que s'arribi aviat a conclusions definitives. Sembla, de moment, que algunes irregularitats s'han detectat quan ja es passa a la fase d'instrucció d'expedients. La carta d'aquell grup de policies a favor de l'actual inspector (que per cert nosaltres no rebérem) comença a fer pudor.