Image

Com havia anunciat "Cap Vermell" i d'acord al calendari electoral de la Confraria de Pescadors "Verge del Carme", aquest dilluns, dia 15, es va procedir a l'elecció d'una nova Junta General (Capítol) de l'entitat pesquera de Cala Rajada. La nova Junta va quedar constituïda pels següents membres.

JOAN RAMON ESTEVA CASTRO
VALERIA ETEL CAPONERO
BALDOMERO GUTIÉRREZ DOMINGO
BERNAT MARTÍ PONS
JOAN FUSTER SERVERA
JOAN MERCANT TERRASSA
PERE FUSTER SERVERA
JAUME A. CUART ORPI

El proper divendres, dia 19, s'elegirà el nou Patró Major. I, naturalment, nosaltres vos en donarem compte.