Image

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, Josefina Santiago, i el batle de Capdepera, Bartomeu Alzina, han acordat agilitzar l'obertura i posada en marxa de la residència del municipi, que actualment ja està acabada i pendent de diferents permisos, com ara la llicència d'activitat, que concedeix l'Ajuntament.

  

En aquest sentit, l'Ajuntament s'ha compromès a agilitzar al màxim la concessió dels permisos pendents -entre els quals hi ha la llicència d'activitat, abans esmentada- amb l'objectiu que aquesta infraestructura pugui prestar servei al més aviat possible.

Per la seva part, la consellera ha acceptat la proposta del municipi relativa al fet que els veïns de Capdepera valorats com a dependents per part dels equips tècnics de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració tenguin preferència per entrar a la residència.

La residència de Capdepera té una superfície total construïda de 5.400 m2, i disposa de 120 places residencials i 30 de centre de dia.

L'edificació s'estructura en tres plantes (planta baixa, primera i segona planta) i disposarà de les àrees d'ús següents:

- Àrea de direcció i administració

- Àrea residencial

- Àrea de serveis generals

- Àrea de serveis específics (teràpia ocupacional, fisioteràpia i rehabilitació, infermeria, assistència social, psicòleg i perruqueria)

- Centre de dia amb capacitat per a 30 usuaris i una superfície de 200 m2

 

Image