Aquesta formació ha sorgit de la col·laboració amb Capdepera Activa, l'Ajuntament de Capdepera i l'Associació Hotelera de Capdepera i està destinada a persones majors de 18 anys i té com a objectiu oferir una sortida laboral a totes les persones que superin les proves i obtengui la titulació homologada que imparteix Salvamento Acuático Profesional, entitat acreditada per la conselleria de Salut.