De la reforma de l'avinguda Cala Agulla, esperada i necessària, hem sentit comentaris favorables (del tipus “ha quedat millor que no estava”, “feia falta una rentada de cara”...) i d'altres no tan favorables, qualificant-la d'oportunitat perduda i manca d'ambició per a fer un passeig més agradós per als vianants i revitalitzar la zona.  Evidentment, cada un ho mira des del seu punt de vista, tots respectables.

Com gairebé totes les obres públiques del nostre municipi, i sembla que pertot arreu,  el pressupost s'ha vist incrementat per modificacions de darrera hora (plantació d'arbres, per cert n'hem comptat almanco 8 de secs,  intervencions en la xarxa d’aigües o la il·luminació).
 

Just acabades les obres es comentà la insuficient il·luminació de la zona i es va haver d'actuar per incrementar la capacitat lumínica.
 

Ara el que ens ha cridat l'atenció és l'estat de l'asfalt, especialment a la part de devora els aparcaments, que presenta un desgast impropi dels pocs mesos de la realització de l'obra. No som tècnics, però a simple vista es poden veure deficiències. No sabem si es tracta de la qualitat de l'asfalt emprat o de la seva execució (ja ho diu el refrany,. “A poc a poc, que tenc  pressa”), però les imatges parlen per si mateixes.
 

Un altre element que s'ha de revisar són els escocells o “alcorques” dels arbres plantats. El sistema emprat permet anivellar-los a la voravia per a evitar ensopegades. Idò la majoria s'han enfonsat (ens comenten que el motiu és no premsar correctament el sol abans de posar-los), així que caldria tornar-los a llevar i posar-los de bell nou.

Pot ser que els responsables de l'obra ja se n'hagin assabentat, i esperen que passi l'estiu per a adobar-ho. Si no, estaria bé que prenguessin nota i fessin una comprovació. Se suposa que l'obra es troba en garantia.