Com cada any, el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Capdepera ha realitzat la seva memòria. Us farem un petit resum dels aspectes que trobam més significatius,  però, si la voleu consultar sencera, està disponible a la web de l’Ajuntament o cliclant  la imatge  de la portada.

Clica per veure la memòria completa

 Cal recordar que el 2021 encara estàvem sota els efectes sanitaris, socials i econòmics de la pandèmia per la COVID-19. Va ser un any d’esperances i incerteses econòmiques i laborals.

“Les administracions públiques han hagut de posar en marxa polítiques de caràcter econòmic i social adreçades a pal·liar els efectes de la crisi sanitària especialment en els col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, l’Ajuntament de Capdepera ha fet una gran inversió en benestar social, apostant per projectes innovadors com el Projecte ‘Millora’, projectes nous com el grup de maneig d’estrès dirigit a dones, i l’augment de la inversió en aliments bàsics. D’altra banda, ha mantingut i estabilitzat el nombre de professionals, que han estat inclosos a la plantilla de personal de l’Ajuntament.”

Actualment l’equip de Serveis Socials de l’Ajuntament de Capdepera esta format per 19 professionals més un psicòleg/a de reforç (12 mesos) , concretament 1 coordinadora, una psicòloga (+ 1 de reforç), 3 treballadores socials, 3 educadores socials,  4 auxiliars administratives, 3 treballadores familiars i 4 integradores socials. 

La COVID va afectar greument als municipis turístics, com Capdepera, per tant s’ha fet palès un increment de famílies i persones en situació de vulnerabilitat i un notable increment de les demandes d’ajudes per cobrir necessitats bàsiques.

Capdepera compta amb dues unitats de treball social, una a Capdepera (inclou usuaris de Sa Font de Sa Cala, Canyamel i Cala Mesquida) i altra a Cala Rajada. Ambdues amb personal propi i professionals compartits.

Pel que fa al pressupost del 2021 s’ha vist incrementat en  686.774,89€. La cartera de serveis que ofereix l’Ajuntament de Capdepera són:
- Ajudes no tècniques: ajudes econòmiques.
- Tramitació i/o suport en el procés de sol·licitud de prestacions econòmiques d’altres administracions públiques.
- Servei d’ajuda a domicili (SAD).
- Teleassistència domiciliària.
- Sol·licitud de pensions no contributives.
- Sol·licitud d’ajudes per a majors de 65 anys i discapacitats.
- Sol·licitud d’IMSERSO (vacacions majors i termalisme).
- Suport en el tràmit de sol·licitud de la Dependència.
- Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, reserves d’estacionament i targetes temporals per al municipi de Capdepera.
- Sol·licitud de tramitació de PNC.
- Sol·licitud del Reconeixement de Discapacitat.
- Sol·licitud del títol de Famílies Nombroses.
- Suport i sol·licituds en tràmits relacionats amb l’Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).
- Borsa de treball.
- Sol·licitud de targeta intermodal.
- Centre de dia.
- Taller de memòria per a persones majors.
- Taller d’estimulació cognitiva al centre de dia.
- Grup de maneig d’estrès dirigit a dones.
- SOIB Dona.
- Projecte ‘Suma’t’: beques inclusives en activitats de reforç escolar i lúdicoesportives del municipi de Capdepera.
- Projecte ‘Millora’: pretén treballar amb les persones/famílies que tenen manca de recursos i/o habilitats socials i dificultats d’inserció laboral. L’objectiu principal és fomentar la seva autonomia i apoderar-los per fer front a les seves dificultats.
- Treball en benefici a la comunitat (TBC).
- Mercat setmanal: 10 places per a casos de necessitat màxima, justificats mitjançant un informe de Serveis Socials, per a que aquests puguin realitzar una activitat comercial i/o informativa.
- Projecte “Nadal solidari”.
- Altres actuacions puntuals impulsades des de l’àrea de Benestar Social, com els actes per al 25N, la cursa de la Dona o la reivindicació dels drets de les persones LGTBIQ+, entre d’altres.
- Intervencions tècniques realitzades pels/per les professionals del departament.

Com a dades més rellevant del 2021 destaquen la consolidació del Projecte Millora , que recordem combina 20 hores  de tasques de manteniment a distintes àrees municipal amb la formació, amb una beca  de 600 euros en funció de l’assistència.

El pressupost del Projecte Millora ha pujat de 866.000 euros (al 2020) a 940.000 euros (al 2021), mentre que el nombre de participants va baixar de 458 a 435 participants respectivament.

Pel que fa a les ajudes d’aliments han disminuït, degut a una certa reactivació del turisme durant el 2021 que ha millorat la situació laboral:  de 750 sol·licituds al 2020, se va passar a 571 al 2021. Malgrat tot és destacable el gran nombre de sol·licituds.


Les ajudes a joves i infants han estat : 

El servei de teleassistència ha tingut 102 usuaris ( 78 dones i 24 homes).

El Servei d’Atenció Domiciliaria ha tingut 45 usuaris ( 27 dones i 19 homes).

El  servei de Menjar a domicili ha tingut 26 usuaris ( 14 dones i  12 homes).

Durant el 2021 s’han tramés 71 sol·licituds  de Renda Social Garantida.

S’hi ressenya que el programa “Alter” dirigit a joves, amb la finalitat d’aconseguir el retorn a l’activitat acadèmica o bé la inserció formativa, d’alumnes  amb risc d0exclussió social o escolar. A  Capdepera no s’ha dut a terme per manca d’alumnes amb el perfil del programa.

La memòria acaba amb una sèrie de conclusió que assenyalen la incidència de la  COVID, especialment en els sectors més vulnerables , i l’elevat nombre de persones ateses: s’han atès un total de 2.053 persones durant l’any 2021. A més a més, aquestes persones/famílies han suposat 5.220 intervencions.

La prevenció i la inserció social són objectius fonamentals de les polítiques socials públiques i del model organitzatiu dels serveis socials de l’Ajuntament de Capdepera.

En Javier Garcia, regidor de Benestar Social, ens ha comentat que “ El 2021 ha estat, un any més, un exercici marcat per la pandèmia i les conseqüències de la crisi sociosanitària que va provocar. Per que fa als objectius del Serveis Socials no n’hi ha molta variació respecte a l’any 2020, no han hagut canvis significatius d’un any a l’altre”.