Així com estava previst, després de fer treballs previs a l’interior de les cases nombre  72,74 i 76 del carrer Ciutat, s’han iniciat les tasques de demolició dels immobles.  En el moment de redactar aquesta nota s’estan enretirant els enderrocs dels solars en els que es construirà un edifici que acollirà l’arxiu municipal i el departament d’Urbanisme.

La demolició quedarà enllestida aquesta mateixa setmana, si no hi ha entrebancs, i la següent passa serà  redactar el projecte bàsic d’execució i licitar-lo. Projecte que compta amb un pressuposts al voltant d’1,5 milions d’euros, pel qual ja se va fer una retenció de crèdit. L'enderroc, que ha dut a terme l'empresa Fonthisa, ha costat al voltant dels 90.000 euros.

Les despeses per l'adquisició de les cases ha estat de devers 175.000 euros per la casa nombre 72; la casa nombre 76 ha costat 125.000 euros; i la casa nombre 74, que pertanyia al Club Ca Nostra  estava valorada en devers 125.000 euros i ha passat a l'ajuntament per uns 25.000 euros ( i la despesa de manteniment del local del club). Tots els preus són en base a taxacions oficials i s'han aconseguit amb acord amb els propietaris.

Com podeu veure a les imatges no ha quedat res dels edificis (ni les façanes), l'enderroc ha estat complet i l'edifici que se construirà serà nou de trinca. S'ha comentat que es farà una edificació adaptada a l'estètica del carrer, havent-se descartat fer un edifici singular que pugui rompre la estètica del barri, però el projecte bàsic encara està essent redactat.