Aquests dies previs a l'inici de curs, per cert un curs que es preveu complicat per mor de la COVID, s'instal·len 3 aules modulars a l'escola de s'Alzinar. Aquestes aules se munten degut a que en les classes de l'edifici "nou" (el de davant l'església) presenten cruis a les paret que s'estan estudiant i aconsellen no usar les aules mentre no s'acabi el seguiment que es fa i es redacti el pertinent informe.Per tant hi haurà tres aules que, per prevenció, no s'usaran. Justament l'any que se necessiten més espais per desdoblar les classes i fer grups reduïts.  La solució ha estat muntar aquestes tres aules modulars, equipades amb mobiliari adient, calefacció i aire condicionat .Cada aula consta de tres mòduls que s'han dut amb un tràiler fins la plaça de la Constitució i s'han descarregat amb un camió amb grua que els ha pujat al centre escolar pel seu muntatge, a càrrec de personal especialitzat. Per aquest motiu no s'ha pogut aparcar a la zona i  s'ha tancat l'aturada de bus de la plaça Constitució. 
En breu esperam oferir-vos sengles entrevistes amb els responsables dels centres escolars per comentar com s'han organitzar les classes pel proper curs 2020/2021 amb els protocols de protecció del COVID19.