Carlos Ruíz Zafón

        amb

el Joc de l'Àngel

(Juego del Àngel),

a la tertúlia literària

de Can Piricus.

     En haver llegit el darrer llibre de Carlos Ruiz Zafón, una vintena de lectors se reuniren, al local de la biblioteca de Can Piricus, dia 19 de setembre per a comentar-lo.
  Després de l’animat debat, s’ha de dir que hi havia moltes expectatives davant l’obra de l’autor de l’Ombra del Vent, amb una certa visió crítica de la novel•la se comentaren alguns llibres que les lectores -són majoritàries- i lectors havien llegit aquest estiu. Així mateix se presentaren algunes novetats rebudes a la biblioteca. També se parlà de fer unes sessions extraordinàries de poesia.
   La vetllada acabà amb un sopar amb productes i plats típics de Catalunya.

Image

   La propera tertúlia serà dia 24 d’octubre, per a comentar Firmin, una història de Sam Savage, una vegada llegit el llibre. Per a dia 28 de novembre està previst el llibre l’Elegància de l’eriçó de Muriel Barbery. Ambdós llibres es poden recollir de la biblioteca municipal per a la seva lectura.