El Consell de Mallorca atorga 90.000 eruos per a donar suport a  projectes de dinamització lingüística. Entre els beneficiaris es troba l'Ajuntament de Capdepera

   El municipi de Capdepera, al costat d'altres set municipis, ha estat seleccionat per part del Consell de Mallorca per a rebre una subvenció per a projectes de dinamització lingüística. 
  Concretament, a Capdepera se li concedeix una ajuda econòmica dins la modalitat A  (ajuntaments de més de 10.000 habitants), al costat d'Alcúdia i Son Servera, amb un total de 54.000 euros.
  En la valoració a l'hora de seleccionar els municipis als quals se'ls concedeix la subvenció, s'ha tingut en compte l'interès en la qualitat del projecte, el percentatge de pressupost que l'ajuntament dedica a política lingüística , el nombre d'habitants del municipi i la suma de percentatges de població no nascuda en les Illes Balears (altres comunitats autònomes i estranger).
  Aquestes ajudes contribuiràn en la realització d'activitats diverses que els municipis han programat a fi de fomentar el coneixement i l'ús social de la llengua pròpia de la comunitat balear.
   Entre unes altres, campanyes per a augmentar la presència del català en els sectors del comerç, la restauració i el turisme, activitats d'acolliment lingüístic als nouvinguts i foment de la cohesió social, com el voluntariat lingüístic o cursos de cuina mallorquina en català per a residents no catalanoparlants.
   La Direcció Insular valora positivament els resultats d’aquesta convocatòria, s'han presentat 16 projectes,  i té la voluntat de donar-li continuïtat el 2009.