Qüestió de senyals.

Després del temporal de Llevant de gener hem vist algunes senyals de trànsit en terra.  Hom suposa que han caigut pel vent i no deu ser prioritari tornar-les a aixecar. Res a dir esperem que els toqui el torn i tornin a complir la seva funció.Però n’hi ha que fa mesos que són en terra (anteriorment al vendaval) i fins ara no hi hagut intenció d’aixecar-les i tornar a posar-les en el seu lloc. No sabem si per descuit o per manca de temps. Com a solució algunes se les han dutes...També han hagut que s’han adobat d’una forma més o manco aviat.Posats a revisar, recordar que n'hi ha algunes senyals estan deteriorades i caldria canviar-les.

Parlant de de senyals de trànsit, alguns lectors ens han comentat en diversos moments que n’hi ha un excés de senyals en els nostres carrers, dificultant el pas de peatons per les estretes voreres dels nostres carrers. Per ventura caldria fer un pensament, i que els tècnics ho valorin.

Per cert la senyal d’ACIRE del carrer Pla d’En Cosset torna ha estar destapada ( ja fa molt de temps) amb la bossa de plàstic que la tapava volejant. Un pic més es va passar l’arada abans del bou, posant les senyals abans d’aprovar la normativa, i no han estat capaços de llevar-les en un parell d’anys, jugant a la confusió.