Un diari de Jerez informa de l’agermanament de la localitat d’El Torno i Capdepera


Imatge Andalucia Información

Dia 8 de setembre el diari Andalucia Información, informava de l’agermanament de les poblacions de El Tormo (Jérez) i Capdepera.

Segons l’esmentat mitjà d’informació el batle d’El Torno, Francisco Javier Fuentes Ladrón de Guevara, aprofità un viatge familiar a Capdepera va segellar un acord d’agermanament entre les dues localitats, basant-se en l’important volum de població “tornera” que resideix a l’illa i concretament en el municipi.

A l’acte hi van assistir els batles de Capdepera i El Torno; i la regidora Lorena Molinillo i Juan Antonio Férnandez Salido, ambdós nascuts a El Torno i residents a Capdepera.

El batle de El Torno va declarar que “Nuestros vecinos y vecinas han emigrado durante décadas a esta isla de la que han hecho su hogar y en la que se han establecido con carácter estable; sin embargo, no queremos que pierdan el vínculo con su pueblo. De ahí, el establecimiento de este hermanamiento con el que pretendemos incrementar el trato institucional, facilitar el establecimiento de relaciones más estables entre ambos núcleos y, sobre todo, hacer sentir a quienes residen allí que tienen dos ayuntamientos que se preocupan por ellos y en esa línea, realmente facilitarles el mantenimiento de su vínculo”.


La informació afegeix que aquest futur agermanament no només pretén beneficiar els veïns i veïnes d’ El Torno establerts a Capdepera, especialment a Cala Rajada, sinó també els que tenen origen en altres localitats  properes com La Barca de La Florida o San Isidro, que fa anys s’han establert en el nostre municipi per a treballar en l’hostaleria i la construcció.

Per cert, crida l’atenció que l’ajuntament no hagi informat d’aquest procés, almanco Cap Vermell no ha rebut cap nota informativa. No queda clar a la informació si aquest agermanament ja s'ha produït o si se n'inicia un procès. 


Més informació
https://andaluciainformacion.es/jerez/846266/el-torno-y-el-municipio-balear-de-capdepera-sellan-su-hermanamiento/