En aquesta ocasió, el foc no passà d'un ensurt
Ahir, 8 de setembre,  a les 20:45 hores es confirmà un petit incendi a la zona de Cala Gat. A les 21 hores es donava per controlat i  a les 21’30 es donava per extingit, afectant 0,01 ha de càrritx i matolls. Una vegada apagat, els bombers van seguir fent feina refrescant la zona per a evitat que tornàs a reprendre. Ara per ara en desconeixem les causes.

Durant l’actuació s’informà de la possibilitat d’un altre petit foc a la zona dels Pelats, però la policia confirmà que es tractava del mateix de Cala Gat