Dijous, 6 de juny, el ple en funcions de l’Ajuntament de Capdepera va aprovar el text refós de les Normes Subsidiàries (NNSS) del municipi que són del 1986.

El ple ordinari de juny va ser una reunió ràpida en la que en mitja hora se debateren el temes previst. Això sí, els punts de l'ordre del dia estaven consensuats. Després d'aprovar l'acta del ple anterior, s'aprovà el text refós de les Normes Subsidiàries per unanimitat dels regidors assistents.

El que s’ha fet ha estat unificar en un únic document les 19 modificacions de les NNSS que s’han fet durant tots aquests anys amb diverses finalitats. En primer lloc, crear un document digital de consulta pública que estarà penjat al web del consistori (www.ajcapdepera.net); en segon lloc, crear un document que permeti agilitzar la tasca dels tècnics d’urbanisme, ja que fins ara les diverses modificacions de les NNSS estaven a documents diferents i la recerca d’informació era més laboriosa; i en tercer lloc el text refós és la base per a poder començar a treballar en el Pla General d’Ordenació (PGOU), un treball que es pretén dur a terme aquesta legislatura que començarà en breu i que va ser consensuat entre tots els partits que han format part del consistori aquests quatre anys. Amb el PGOU es farà un anàlisi de la situació global del municipi, infraestructures, població, creixement... per poder realitzar unes noves NNSS més endavant. 

En mateix ple s'aprovà la compatibilitat de feina de l'arquitecta  municipal per a fer feina privada fora del municipi de Capdepera, amb l'abstenció del PP.

També s'aprovaren les festes locals del 2020, que seran  el 17 de gener, Ant Antoni, i el 24 d'agost, Sant Bartomeu.

En no haver ni precs, ni preguntes ( bé, Més demanà pels cotxes abandonats al Molí Vell) el plenari va acabar aviat.  Als regidors en funcions només els queda un plenari extraordinàri per aprovar les actes.

Aquesta és l'imatge d'acomiadament que es varen fer al plenari de maig.