Quatre centres educatius de Mallorca han enviat un total de sis alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’informàtica a realitzar 5 setmanes de pràctiques a l’estranger en el marc del projecte Erasmus IV EuroFP en consorci amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Aquesta estada suposa la meitat de les hores que els alumnes han de fer pràctiques en centres de treball.

En concret són els centres de IES Capdepera, IES Porto Cristo, CC Es Liceu i IES Sineu que han enviat un alumne, un alumne, un alumne i 3 alumnes respectivament. A més en el cas del CC Es Liceu un alumne de Formació Professional Bàsica d’informàtica realitzarà 14 dies de pràctiques a Itàlia. Aquest és el primer any que, en el marc d’un projecte pilot, els alumnes de FPBàsica poden realitzar 2 de les 5 setmanes que duren les seves pràctiques en centres de treball en empreses de l’estranger.

 

 

Per a cada un dels tres països els alumnes de CFGM estaran acompanyats d’un professor durant els primers dies. I en el cas de l’alumne de FPBàsica durant els 14 dies que duren les pràctiques. Per a tots ells suposa una gran experiència a nivell d’aprenentatge, social, cultural, lingüístic i d’aprendre a viure fora de la família durant la seva fase de formació acadèmica.Informació de Díngola/Sineu