La carretera d'accés al pàrquing de cala Agulla i part de la carretera de can Patilla que voreja el bosc s'han abalisat amb pivots de fusta. Aquesta actuació pressupostada amb 42.289,50 euros (modificació de crèdit per romanent de tresoreria) es fa per evitar que els vehicles motoritzats tinguin accés al bosc i evitar l'aparcament en zones no permeses.Es tracta d'una mesura cautelar davant la possibilitat del tancament de pàrquing de cala Agulla, i que no hi hagi una alternativa durant el proper l'estiu. Recordau que hi ha la decisió de tancar l'actual pàrquing i s'està pendent de l'atorgament dels permisos per a obrir-ne un de nou a una finca rústica propera. Independentment de l'arribada de la solució al pàrquing, aquest pivotatge podria ser una mesura molt efectiva per a la protecció del bosc de cala Agulla, un bosc amb gran valor ecològic que s'hauria de tractar amb molta cura. De fet trobam a faltar panells informatius que complementin aquesta acció, pensam que molt positiva.