S'han canviat els fanals tipus balisa per fanals alts
Molt ens hem queixat de l'il·luminació, en aquest cas manca d'il·luminació, del passeig de les Atzavares. Inicialment se van triar un fanals tipus balisa (a ran de terra) per evitar una excessiva contaminació lumínica a primera línia de mar. Els fanals instal·lats en un primer moment eren metàl·lics i havien queixes que donaven poca llum perquè no es feien netes les voreres de herbes i branques. Se demanà que es fessin nets i s'alçassin una mica amb bases de ciment o pedra. L'ajuntament optà per canviar els fanals per altres més elevats però de plàstic, a més se canvià la bombeta "groga" per altra tipus LED més lluminosa. 
Dissortadament l'instal·lacició patí, dia si i dia també, actes vandàlics que rompien els fanals. Se reposaren i adobaren vàries vegades, però les tornaven a rompre amb total impunitat. L'extrem arribà el passat estiu quan el passeig va romandre gairebé sense llum.

Inclús s'arribà a demanar que reposassin els primers de metall, que eren més resistent, però sembla que ningú sap on paren.Ara els responsables de l'ajuntament han decidit posar fanals nous però alts. S'ha iniciat la seva instal·lació des de Son Moll i si bé és cert que donen molta llum, també s'ha de dir que el concepte d'il·luminació és diferent al del projecte inicial.

Suposem que és un material que preveu l'ambient marí de la zona i esperem que no pateixin actes vandàlics com els anteriors.