El Govern de l’Estat es compromet

a signar el conveni

d’inversions ferroviàries

abans que acabi el mes de juliol

El secretari d’Estat d’Hisenda i Pressuposts, Carlos Ocaña, s’ha compromès a signar, abans que acabi el mes de juliol, el conveni per les inversions de l’Estat en matèria de ferrocarril a les Illes Balears.Aquest compromís s’ha produït en el transcurs de la reunió de la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre el Govern de l’Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears, que ha tingut lloc aquest migdia (dijous dia 12) a Madrid.Segons aquest acord, l’Estat haurà d’executar a les Illes inversiones ferroviàries per dur a terme diferents projectes, per un import aproximat de 440 milions d’euros. El conseller de Mobilitat, Gabriel Vicens, ha manifestat la seva satisfacció perquè “el pressupost del 2009 podrà incloure les partides corresponents per poder iniciar l’ampliació de la xarxa ferroviària de Mallorca”.A més del conseller de Mobilitat i Ordenació del territori, la delegació balear ha estat encapçalada pel conseller de Presidència, Albert Moragues; el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera; i el conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt.El president de la delegació balear a la Comissió Mixta, Carles Manera, ha detallat altres aspectes de la reunió, com l’aprovació del reglament de funcionament, que estableix la creació de subcomissions i de grups de treball. Així mateix, s’ha tractat la reforma del sistema de finançament, de manera que, segons els representants de l’Estat, en un temrini de 10 dies començaran les negociacions formals amb les comunitats autònomes per tractar els criteris del nou model.