AGRAÏMENT

      Els qui feim Cap Vermell,
      després d'un any de publicació digital,
     ens sentim en  l'obligació de fer públic
     el nostre agraïment al Sr. Comas, qui
     ens encaminà cap a la reconversió de 
     la Revista des de la modèstia que el
     caracteritza. Sabem, Sr. Comas, que
     ens retraurà que hàgim fet pública 
     aquesta nota. En qualsevol cas, accepti
     aquesta  sincera mostra de gratitud.