Image

Divendres, dia 1 de febrer,  els carrers de Cala Rajada s'ompliren de color i música, amb una espectacular i participada Rua.

  Parlar de la Rua a Cala Rajada és parlar d'una manifestació popular que es consolida any rere any, de cada vegada més participativa i més colorista.

A les 20,30 hores es concentraren les comparses i  devers les 21 hores es va iniciar la volta pels carrers cèntrics, amb final a la plaça dels Pins. En acabar no hi va haver cap tipus d'animació, només la de les pròpies comparses. Aquesta és una tendència que es va estenent, de cada vegada hi ha més comparses en detriment de les disfresses individuals. D'altra banda, els temes són purament innocents i lúdics (nanets, pallassos, dimonis, bebés, vedelles, negretes, hippies, al·lots i al·lotes), alguns d'espectaculars (el temple dels egipcis, la recreació de Grease, l'arc de sant Martí...) i d'altres amb bones coreografies.

Image

  No va faltar la banda de Música de Capdepera, que aportà la nota musical en directe, juntament amb la banda de tambors i cornetes que obria la marxa.

Image

Image

 Però més que enumerar totes les comparses, millor una col·lecció de fotografies que anirem ampliant amb altres que ens arribin. Idia 2, Rua a Capdepera, aquesta amb fi de festa al polisportiu amb el "Tumbet de Solfa". Animació garantitzada.

Image

Image

 Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image