Les escoles de s’Alzinar i s’Auba han participar en el dia de la Pau, 30 de gener, amb activitats dins els centres escolars.

Image


   Així a s’Auba,  a més del treball dins l’aula, se concentraren el pati on es llegí un manifest i cantaren "Això sols ho sap el vent" de Bob Dylan i se va fer una amollada de coloms. Els alumnes de tercer cicle feren unes escultures al•lusives a la Pau, que s'exposaren als passadissos del centre.

Image

Image


   A s’Alzinar se treballà el manifest i l’eslògan de la jornada. Després per cursos estamparen la seva mà en un mural al mur d’accés al gimnàs.

Image

Image


   El lema d’enguany ha estat ”RESPECTE per conviure en Pau”