Inauguració de la sala de rehabilitació del Centre de Salut de Capdepera

Image

Aquesta és la nova sala de rehabilitació que dimarts dia 8 de gener es va inaugurar pel conseller de Salut i Consum,  Sr. Vicenç Thomàs Mulet, i pel batle de Capdepera, Sr. Bartomeu Alzina.


La Conselleria de Salut ha posat en marxa, en col·laboració amb l’Ajuntament de Capdepera, un nou servei de Fisioteràpia al centre de salut del municipi. L’entrada en funcionament de la nova unitat suposarà que els habitants de Capdepera no s’hagin de desplaçar fins a Artà per ser atesos per un fisioterapeuta, com es venia fent fins ara.

 

L’anunci s’ha fet durant la visita al centre del conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, el qual ha estat acompanyat pel batle de Capdepera, Bartomeu Alzina, el sotsdirector d’Atenció Primària de Mallorca, Joan Pou, i la regidora de Sanitat de l’Ajuntament de Capdepera, Margalida Bover.

 

Per encetar el servei, l’Ajuntament ha realitzat una reforma al centre de salut, mitançant la qual s’ha aconseguit una sala de rehabilitació. D’altra banda, el Servei de Salut ha desplaçat una fisioterapeuta que fins ara oferia el seu servei al Centre de Salut d’Artà i que atenia els pacients que hi anaven des de Capdepera.

 

Amb l'obertura de la nova Unitat de Fisioteràpita i Rehabilitació de Capdepera, el sector de Llevant comptarà amb quatre unitats de fisioteràpia: Artà, Capdepera, Manacor i Felanitx, que donen així atenció a tota la comarca de Manacor (amb 101.672 targetes sanitàries). La Unitat de Capdepera atendrà els pacients de Capdepera, Canyamel, Cala Rajada, Son Servera i Cala Millor.

 

El Centre de Salut de Capdepera, que atén una població de 11.839 persones, té una plantilla de professionals composta per 6 metges de família, 2 pediatres (un a jornada completa i un altre a temps parcial), 6 diplomats en Infermeria, 2 metges del PAC mòbil, una auxiliar d’Infermeria, 3 auxiliars administratius, i un zelador. Durant els mesos d’estiu, la plantilla es reforça amb un metge i un diplomat en Infemeria més.

 

Aquests professionals es reparteixen entre el Centre de Salut de Capdepera i les unitats bàsiques de salut que d’aquest en depenen i que són les de Cala Rajada i Canyamel.

 

A la cartera de serveis del Centre de Salut de Capdepera hi figuren medicina de família; pediatria i atenció al nin; consulta d’infermeria per a infants i adults; programa d’atenció domiciliària; extracció de sang i recollida d’altres mostres per a les analítiques; control d’anticoagulació oral; realització d’espiometries, programes d’atenció a les malalties cròniques (respiratòries, hipertensió, diabetis, obesitat, etc.); atenció a la dona (planificació familiar, diagnòstic i seguiment de l’embaràs, diagnòstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri...); activitats preventives i de promoció de la salut (vacunacions als nins -centre i escoles-, vacunació antigripal, antitetànica i per l’hepatitis B); i Educació grupal (grup d’intervenció avançada de deshabituació tabàquica, taller d’educació per a cuidadors...) A més, el centre compta amb una Unitat d’Atenció administrativa (informació i atenció a l’usuari; citació a consultes mèdiques, d’infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària,...).
 

Image

La sala abans de la inauguració.


Image

Aquest sala està al soterrani del Centre de Salut de Capdepera.


Image

El conseller de Salut i Consum,  Sr. Vicenç Thomàs Mulet, i el Batle de Capdepera, Sr. Bartomeu Alzina.


Image

Públic present a l'acte.


Image

Mostrant els aparells


Image

El refresc


Image

Amb les mitjans de comunicació


Image

I la foto institucional, tots seriosos i amb la rialla a la boca,

el Sr. Vicenç Thomàs Mulet, el Sr. Bartomeu Alzina i la Sra. Margalida Bover (regidora de Sanitat)

 


Fotos de l'acte: Dep. de Comunicació Ajuntament de Capdepera