Des de la Directiva del Club, volem desmentir categòricament l'escrit fet públic per la revista digital Cap Vermell, en relació amb la suspensió per falta de llum del partit de lliga disputat en la tarda del dia d'ahir entre el Primer Equip i l'At. Huialfas ja que no s'ajusta en res el mateix a la VERITAT dels fets.El seriós problema de la il·luminació del camp, és de sobres conegut per l'Ajuntament de Capdepera. Tals fets tan evidents, van ser participats per la Directiva del Club, tant a l'anterior i actual equip de Govern de l'Ajuntament, fa ja molt més d'un any i fins a la data no hi ha hagut cap mena de solució sobre aquest tema.

En relació amb les suposades converses a les quals fa referència l'escrit, amb el Regidor d'esports de l'Ajuntament de Capdepera, en el sentit que se'ns hagués pogut participar que es juguessin els partits el diumenge al matí, hem de NEGAR-LO ROTUNDAMENT, ja que no és veritat.

Hi ha tretze equips que tenen competicions els caps de setmana i als quals cal enquadrar els que es disputen a casa, intentant emmotllar els horaris a disponibilitat d'entrenadors i altres factors. I en relació amb el primer Equip s'intenta assenyalar data i horari, en relació amb la disponibilitat de jugadors que exerceixen afortunadament una activitat laboral, ja que no es guanyen la vida amb el Futbol.

Una vegada conjugats aquests factors, es procedeix a assenyalar els partits dels diferents equips obligatòriament amb almenys deu dies d'antelació, tal com marquen les directrius de la Federació de Futbol de les Illes Balears, procedint a passar aquests horaris a l'Ajuntament a principis de setmana, tenint, ens conseqüència, total coneixement de la data i horari de la disputa d'aquests partits.

CONTINUACIÓ:
Era del tot obvi, que la il·luminació del camp no era ni molt menys l'adequada per a la disputa de partits de competició oficial, si bé, s'han anat disputant partits oficials, fins a la decisió arbitral de la tarda del dia d'ahir, en la qual exposa en l'acta, que si bé, tant l'Escolar com l'AtHuialfas malgrat la poca il·luminació, desitjaven acabar la trobada, el col·legiat va decidir que com que no es donaven les condicions mínimes i necessàries per a la disputa del partit suspendre el mateix.

La veritat és que s'han anat deteriorant els focus de les torretes d'il·luminació del camp, tenint cada torreta un total de sis focus i en haver-hi quatre torretes fan un total de vint-i-quatre focus dels quals ahir capvespre solament funcionaven nou, trobant-se quinze fosos.

La senyalització de l'horari a les 18.00 hores, no ho va ser per a fer força de cara a l'Ajuntament, tal com expressa l'article, sinó que va ser assenyalat en relació amb la disponibilitat de jugadors. Sempre s'ha intentat assenyalar els partits perquè hi hagués llum diürna, però en la tarda d'ahir no es va poder col·locar un horari més primerenc.

Després de la decisió arbitral del dia d'ahir de suspendre el partit, per causes alienes íntegrament al Club, ja que les instal·lacions són municipals i no les gestiona el Club, esperam una ràpida resolució sobre aquest tema, ja que de continuar el deterior de l'esmentada il·luminació, posaria de debò risc i perill, no sols la disputa de partits de competició oficial, sinó la de la realització de les jornades d'entrenament de tots els equips que es realitzen a partir de les 18.00 hores. Un seriós i preocupant problema.


RESPOSTA DE CAP VERMELL:
Hem transcrit el comunicat literalment. Un comunicat que ni tans sols s'ha dignat a enviar-nos.

La directiva desmenteix la crònica del partit "ja que no s'ajusta en res el mateix a la VERITAT dels fets".

1 La crònica es titula: Partit suspès per falta de llum: CERT

Escolar 0 - Atlhètic Huialfàs 1 (suspès a la mitja part): CERT

Crònica d'una suspensió anunciada o, almanco, que es veia venir: CERT

4. L'enllumenat d'ES FIGUERAL no funciona. Hi ha molts focus espenyats i s'ha de canviar per focus de tecnologia LEED: CERT

5. De fa estona... Una altra herència de l'anterior equip de govern. CERT, el seu comunicat ho deixa palès.

6. El públic parlava que posar el partit a les 18 h i que s'hagués de suspendre era una mesura de força per tal d'obligar a l'Ajuntament a què faci alguna cosa...CERT, així ens ho traslladaren més de tres aficionats.

7 De la minsa crònica i canvis en la direcció de l'equip no en fa menció, per tant l'hem de donar per CERTA i ENCERTADA.

8 En relació amb les suposades converses a les quals fa referència l'escrit, amb el Regidor d'esports de l'Ajuntament de Capdepera,..: Contrastàrem la informació que teníem amb el regidor i així deixàrem constància. Si les declaracions del regidor no els hi agraden o no són certes no és culpa nostra, del missatger. CERTAMENT vam demanar al regidor.

Conclusió: La crònica no s'ajusta en res a la VERITAT dels fets?. La crònica s'ajusta fidelment al que va pasar. Quan a la interpretació de si posar l'horari a les 18 h és correcte o no; si es podia fer altra cosa, o si ho sabia l'ajuntament, posin-se d'acord pel bé de l'Escolar.