Fa mesos recordàvem que el model de papereres "Barcelona", que se van posar a tort i dret per tot el municipi fa uns anys, són un desastre. Cada vegada que fa una mica de vent les bosses se giren i el contingut acaba escampat pel terra o arrossegat pel vent. Tard o d'hora els fems acaben en la mar, incrementant la nostra contribució a la contaminació marina. (http://www.capvermell.org/index.php/actualitat/un-peu-per-aquesta-foto/24329-papereres-onejant-al-vent-fems-pel-terra).En repetides ocasions els successius regidors de Medi Ambient (parlem d'anys enrere: la primera vegada que ho comentarem fa 10 any i la darrera l'any passat)  han rebut demandes per canviar-les i sempre s'ha contestat als plenaris, o a aquesta revista, que si, si... que ja ho tenen previst i que les van canviant. El cas és que encara en queden i, curiosament, a prop de la mar... Aquestes imatges són de les papereres a Cala Mesquida.Senyor regidor de Medi Ambient, podríem ser una mica congruents i, si feim campanyes per no  tirar plàstics a la mar, canviar les papereres? I mirar que a l'hora de triar-les per noves zones, sigui una condició bàsica que siguin tancades o d'un disseny que evitin escampar els fems de l'interior quan faci vent. Tampoc no és demana  tant!

Al projecte de modificació del Port de Cala Rajada, estaven previstes papereres d'aquest mateix model... ja se sap que són capaços de travelar moltes vegades en la mateixa pedra, malgrat t'ho recordin una i altra vegada!