I què podem fer amb aquestes papereres, si cada vegada que fa vent vola el contingut?.  Això que s’ha reclamat des de fa temps la seva substitució. No s’entén que encara queden en primera línia de mar i cada vegada que fa una ventada el seu contingut acaba escampat i a la llarga a la mar .

Dies com els de la llevantada se fa més patent l’errada de col·locar-les i la tardança en enretirar-les.

 Una curiositat l’any 2010, quan se varen posar ja vam comentar que eren poc pràctiques... fa gairebé 9 anys!

  1. Papereres o contenidors de fems? ...

(Un peu per aquesta foto)

Les papereres de Cala Rajada no són les més idònies. Ja ho comentaven quan s'instal·laren, en fer l'embelliment de la nostra localitat, poden ser molt guapes però són poc pràctiques...  ...

18.06.2010

I de tant en tant ho hem recordat:

  1. Les noves papereres no són tan netes ...

(Un peu per aquesta foto)

Primers emperons a les papereres que, a banda de l'estètica, també embruten No fa una setmana que estan instal·lades i comencen a sorgir els emperons que, tal volta, ningú havia pensat. En primer llo ...

09.05.2013


Una altra cosa és el tema de la freqüència de retirada dels fems...