1999. La segona marxa pel tren arribà a Sant Llorenç.

El mes de maig hi hagué eleccions municipals i autonòmiques. Govern Balear el presidia Francesc Antich en que que va ser el primer pacte de progrés.

L’article 10 de la llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears, obliga l’Estat a col·laborar en la potenciació del transport ferroviari a les nostres illes. Aquesta mesura havia de corregir el greuge històric d'inversió estatal.

Aquest reportatge forma part del conjunt d'accions que la Plataforma pel tren de Llevant ha fet per commemorar els 25 anys de la primera marxa pel tren de Llevant i que Cap Vermell reprodueix conjuntament amb tots els mitjans de comunicació del Llevant de Mallorca.