El fet de néixer i créixer davant la placeta de l'església condicionà en bona manera la meva infantesa i adolescència.ROMANÇ DEL CASTELL

Capdepera té un Castell,
casal de fe i d’esperança.

 Fou bressol dels gabellins,
roters de l’Edat Mitjana,
quan el Regne enmig del mar
fondejà a les nostres cales.

  " Els majors tenim el deure de transmetre aquesta celebració de la Festa de l'Esperança als més joves, com un llegat que hem escat capaços de mantenir viu fins avui i que crec que seria bo que continuàs amb fermesa i vitalitat en el futur, com a signe de cohesió del nostre poble. "

Com cada any, la imatge gaudirà d'una espectacular decoració floralBàrbara Femenies canta a les esglésies de Cala Rajada i Capdepera. L'Àngel l'interpreta Margalida Barceló Soler a Cala Rajada i Carla Blanes Barceló a Capdepera. 

Més nins que mai canten l'Alei-alei pels carrers i consoliden una festa infantil única.


Els Reis són aquí!

I l'anunci de la Bona Nova de l'àngel 

Subcategories