Llegendes, cançons, foc, faies i ball obert

Llegendes de Capdepera contades magistralment per Lina Terrassa, cantades genialment per Bàrbara Femenias i tocades extraordiànariament per M. Antònia Gomis.
Suso Rexach cantà Aquesta terra i Gira la vida.I acabà amb el ball obert més vitenc on cantaren Aires Gabellins, Castell de Capdepera i Sonadors de jotes i mateixes.

Recreau-vos i reviviu les emocions d'un dia tan assenyalat. També l'Alei-alei a vista d'ocell:Bon Nadal i per molts d'anys!!!