Diego Riera presenta la seva opera prima davant del públic gabellíDivendres dia 5 d'abril, al centre Melis Cursach, es presentà "El sentido de la palabra" el primer poemari de Diego Riera, un barceloní afincat a Fornells des de fa anys i que prové d'una llarga experiència dins el món editorial i s'estrena ara amb aquest llibre editat per Edicions Talaiots. S'ha de dir que l'acte va estar coordinat per Soledad Peiró.

Primerament, Magdalena Melis, va presentar els dos poetes que formarien part d'aquest acte, que va trobar una resposta immediata del públic gabellí, entre els quals hi havia personalitats destacades del món cultural i social. L'esforç de portar aquesta presentació a Capdepera es va veure recompensat per l'acollida que va tenir. La bibliotecària va presentar un personatge ja prou conegut dins el poble com és Joan Cabalgante, qui ha publicat quatre llibres de poesia (Límits infinits, Perpètues Paraules, Les veus manllevades i Camí fondo) i que presentava el seu col·lega Diego Riera; com a curiositat ella mostrà els llibres antics que conservava la biblioteca i l'àlbum de fotos antigues de Mallorca que coordinà el mateix autor i que curiosament, encara es manté en el fons bibliogràfic de Capdepera, amb certa nostàlgia per una trajectòria que va impulsar l'editor Diego i que l'ha portat fins a aquesta comarca de Llevant amb la publicació de "El sentido de la palabra" amb castellà i amb un pròleg introductori d'un altre poeta i amic Pons Ponç, natural de Menorca, que el va escriure des de Sa Figuera Verda.

Seguidament, Joan Cabalgante va fer una introducció del llibre i de la poesia de Diego Riera, mentre destacava les seves qualitats en l'intent d'essencialitzar un llenguatge senzill i a la vegada vertader. Enceta en aquest llibre temes diferents com són l'amorós, en la metàfora de la dona serp o el metaliterari com han fet altres autors com puguin ser James Joyce o Enrique Vila Matas per posar alguns exemples. El text es reprodueix també en aquesta Revista Cap Vermell.

Després Diego Riera prengué la paraula i recità un poema diferent al del llibre que es presentava, un material nou, que serví per emocionar el públic assistent, en un intent de sorprendre el lector amb les seves noves creacions, mentre pensava en l'origen poètic de la seva poesia, relacionat amb la veu de la mare. Eren bastants els congregats a sota la volta de l'aljub de Can Melis-Cursach i Diego també volgué agrair l'atenció de l'Ajuntament.

Finalment, els assistents gaudiren d'una copa de cava, i celebraren el nou llibre de l'autor Diego Riera, qui signar llibres del seu "El sentido de la palabra", unes paraules amb sentit que va poder escoltar el poble de Capdepera. Esperem que les iniciatives siguin suficients per poder haver-hi una continuïtat, sobretot d'un gènere, el poètic, que és poc conrat en aquesta comarca de Llevant.