De lectura imprescindible per a tots aquells entestats a comprendre els nostres veïnats artanencs


Ahir horabaixa, a la sala de d’alt del Teatre d’Artà, tingué lloc la presentació del llibre Conèixer Artà de Jaume Alzina Mestre. Com diu la presentació «L’objectiu d’aquesta publicació és el de posar a l’abast dels lectors tot un seguit d’informacions que, de manera organitzada, ajudin a conèixer i interpretar els elements del patrimoni natural i històric del municipi d’Artà, laseva singularitat i les seves característiques...»

 El llibre està dividit en dues parts: El medi físic i natural dedicat a la geografia física i la història des de temps remots fins a l’actualitat. A destacar els apunts bibliogràfics que permeten al lector interessat en aprofundir qualsevol dels aspectes tractats a l’obra trobar de primera ma les referències bibliogràfiques imprescindibles.

 L’autor és prou conegut entre nosaltres com per estar necessitat de presentació. Coautor de Història de Mallorca Vol I i II; Els boscos de les illes Balears. La problemàtica dels incendis forestals i autor de Les illes Balears: geografia i història; Elements de programació didàctica per a l’ensenyament de les ciències socials a l’ESO i del imprescindible Població, terra i propietat a la Comarca de Llevant de Mallorca, entre d’altres.