DE PLACES i DESERTS 

En el món hi ha deserts més amatents i acollidors.