VB PRO TOUR FUTURES MALLORCA.
FONT DE SA CALA - DEL 18 AL 29 D'OCTUBRE DE 2023.

Les entrades gratuïtes estan disponibles a www.beachvolleybalear.com

Torneig femení del 18 al 22 d'octubre

Torneig masculí del 25 al 29 d'octubre.