Ja et pots inscriure al Pla ITR de Capdepera (Inspecció Tècnica de Residus) i beneficiar-te d'una rebaixa del 30% de la tarifa de tractamaent de residus en els habitatges i del 10% en la tarifa de Tractament dels Grans Productors (HORECA)

Els interessats ja poden sol·licitar acollir-se a la tarifa reduïda per l'adhesió a la correcta separació de residus i al programa d'inspecció tècnica de residus (ITR) segons consta a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fems (BOIB 165 de 20 de desembre de 2022)

Heu d'omplir la sol·licitud i acceptar les seves condicions.
Vos hi podeu adherir des d'avui i fins al 30 de març de 2023 a l'OAC de l'Ajuntament de Capdepera o del Centre Cap Vermell de Cala Rajada.

Per a informar-vos, hi haurà una paradeta informativa a:
- Dimarts, 24 de gener de 9 a 13 h: edifici Cap Vermell.
- Dimecres, 25 de gener de 9 a 13 h: mercat Capdepera.
- Dijous, 26 de gener de 16 a 18 h: aparcament piscina poliesportiu.
- Dissabte, 28 de gener de 9 a 13 h: mercat Cala Rajada.
- Dissabte, 4 de febrer de 9 a 13 h: mercat Cala Rajada.
- Dimecres, dia 8 de febrer de 9 a 13 h: mercat Capdepera.

On vos regalaran poals per a la fracció orgànica i bosses pel reciclatge de les altres fraccions (paper-cartó, envasos lleugers i vidre).