OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ. 


AULA DE CAPDEPERA.

CURS 2020-2021

 


 

ACOLLIDA DE CASTELLÀ 1

Destinataris: Alumnes estrangers sense estudis formals que no entenen ni parlen castellà

Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit

Lloc : Centre Cap Vermell

Hores: 4 sessions setmanals

Horari: Dimarts i divendres de 16.00 a 17.50h

Inici: 02/10/2020  Final: 22/06/2021

Preu:  Gratuït

 

ACOLLIDA DE CASTELLÀ 2

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals molt bàsics que coneixen l’alfabet llatí i  no entenen ni parlen castellà

Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit

Lloc : Centre Cap Vermell

Hores: 3 sessions setmanals

Horari: Dimarts de 18.00 a 18.55 i divendres de 18.00 a 19.50

Inici: 02/10/2020  Final: 22/06/2021

Preu:  Gratuït

 

CATALÀ. NIVELL A2

Destinataris: Persones que no parlen català i volen millorar la seva competència lingüística i/o obtenir la titulació de Català A2

Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística.

Lloc : Centre Cap Cermell

Hores:  3 sessions  setmanals

Horari: Dimarts de 19.00 a 20.15h  i dijous 17.00 a 18.30h 

Inici: 01/10/2020 Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu:20 € en concepte de material

 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS  DE L’AULA CAPDEPERA

D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.

Del 17 al 25 de setembre

Horari:  18:30 a 20:30 h

Lloc : L’aula d’adults  del poliesportiu  Es Figueral de Capdepera ( telf. 97156 42 89)

 

També es pot formalitzar la matrícula al CEPA Artà en l’horari:

Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós n.4 , Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)

Tel. 971 82 93 00 , www.cepaarta.cat


 

CURSOS ANUALS i 1r QUADRIMESTRE

Antics alumnes:                      del  3 a l’11 de setembre de 2020

Nous i antics alumnes:           del 14 al 25 de setembre de 2020

Horari:                                    Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 18:30 a 20:30h

                                               Dimarts d’11:30 a 13:30h

2n QUADRIMESTRE

Tots els alumnes:        del 8 al 12 de febrer de 2021

Horari:                        De dimarts, dimecres, dijous i divendres de 18:30 a 20:30h

                                    Dilluns d’11:30 a 13:30h

 

Documentació a aportar:  Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet

* Els antics alumnes no importa portin foto de carnet ni DNI, passaport o targeta de resident


OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ CURS 2020-2021
ESPA Semipresencial (Educació Secundària per Persones Adultes)

Combinació de classes presencials i tutories online.

Hores presencials: 12 hores setmanals

Hores online: 8 hores setmanals

Els cursos són quadrimestrals.

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral o esportistes d’alt rendiment.

Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Horari: Dilluns, dimecres i dijous de 17.00 a 21.00h (presencial)

Primer quadrimestre:

Inici: 01/10/2020  Final: 05/02/2021

Segon quadrimestre:

Inici: 15/02/2021  Final: 22/06/2021

Preu: 15€ (1, 2 ò 3 matèries), 30 € (4, 5 ò 6 matèries) en concepte de material

 

3r i 4t d’ESPA Semipresencial matinal (Educació Secundària per Persones Adultes) a l’aula de Son Servera

Amb col·laboració amb l’Ajuntament de Son Servera

Lloc: Escoles Velles, Son Servera

Combinació de classes presencials i tutories online.

Hores presencials: 12 hores setmanals

Hores online: 8 hores setmanals

Els cursos són quadrimestrals.

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral o esportistes d’alt rendiment.

Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Horari: Dilluns, dimarts i dijous de 9.00 a 13.00h (presencial)

Primer quadrimestre:

Inici: 01/10/2020  Final: 05/02/2021

Segon quadrimestre:

Inici: 15/02/2021  Final: 22/06/2021

Preu: 15€ (1, 2 ò 3 matèries), 30 € (4, 5 ò 6 matèries) en concepte de material

 

CATALÀ. NIVELL A2

Destinataris: Persones que no parlen català i volen millorar la seva competència lingüística i/o obtenir la titulació de Català A2

Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística.

Hores: 3 sessions setmanals

Horari: Dilluns de 18.00 a 19.15h i dimecres  de 18.30 a 20.00h

Inici: 05/10/2020  Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu: 20€ en concepte de material

 

CATALÀ. NIVELL B2

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català B2

Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.

Hores: 3 sessions setmanals

Horari: Dimarts de 17.55 a 18.50h i dimecres de 17.00 a 18.50h

Inici: 06/10/2020  Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu:  20€ en concepte de material

 

CATALÀ. NIVELL C1

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català C1

Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.

Hores: 3 sessions setmanals

Horari: Dimarts de 19.00 a 20.05h i dimecres de 19.00 a 20.40h

Inici: 06/10/2020  Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu: 20€ en concepte de material

 

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 1 (ELE 1)

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals que no entenen ni parlen castellà

Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit

Horari: Dilluns de 16.30 a 18.00h i dimecres de 17.00 a 18.30h

Hores: 3 hores setmanals

Inici: 05/10/2020  Final: 17/05/2021

Preu:  20€ en concepte de material

 

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 2 (ELE 2)

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals  i amb coneixements bàsics de castellà.

Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrita. El nivell s’ajustarà a la demanda majoritària del grup.

Horari: Dimarts de 16.30 a 17.50h i dimecres  de 17.00 a 18.40h

Hores: 3 hores setmanals

Inici: 06/10/2020  Final: 18/05/2021

Preu:  20€ en concepte de material

 

ANGLÈS 1 (A1)

Destinataris: persones amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua. El  curs correspon a un nivell A1-A2 del MECR

Finalitat: millorar la competència comunicativa en anglès.

Horari: Dilluns de 19.30 a 21.00h i dijous de 19:00 a 20.30h

Hores:  3 hores setmanals

Inici: 01/10/2020  Final: 13/05/2021

Preu: 20€ en concepte de material

 

ANGLÈS 2 (A2)

Destinataris: persones amb coneixements elementals d’anglès que vulguin millorar la competència en aquesta llengua i obtenir un títol oficial A2. El curs correspon  a un nivell A2-B1del MECR

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i  preparar els exàmens del nivell A2 

Horari: Dilluns de 16.30 a 17.45h i dimecres de 19.00 a 20:15h

Hores:  3 sessions setmanals

Inici: 05/10/2020  Final: 17/05/2021

Preu: 20€ en concepte de material

 

ANGLÈS 3 (A3)

Destinataris: persones amb coneixements pre-intermig d’anglès que acreditin tenir els coneixements necessaris per a cursar aquest nivell. El curs correspon  a un nivell B1 del MECR

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès

Horari: Dilluns de 17.45 a 19.00h i dimarts de 19.00 a 20.15h

Hores:  3 hores setmanals

Inici: 05/10/2020  Final: 17/05/2021

Preu: 20€ en concepte de material

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR A L’HORA DE FER LA MATRÍCULA

Per estudis d’ESPA: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet i llibre d’escolaritat o títol de graduat escolar o certificat de notes.

Per  català C1: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto, certificat de català B2, ESO o equivalent.

Per a la resta d’ensenyaments: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet.

* Els antics alumnes no importa portin foto de carnet ni DNI, passaport o targeta de resident.