Més per Capdepera reclama que s’investigui l’actuació de la Guàrdia Civil a l’incident del carrer Llegítimes. Però, d’altra banda, és responsabilitat del Batle comptar amb una plantilla de la Policia Local en condicions

 Més per Capdepera reclama que s'investigui l’actuació de la Guàrdia Civil a l’incident del carrer Llegítimes, tant pel que fa a la no detenció dels agressors  com en la investigació i confecció de les diligències que es varen traslladar al Jutjat de Guàrdia. Demanam que Delegació de Govern ofereixi les oportunes explicacions.

Quan estam cansats de veure com en els darrers anys molts d’enfrontaments o altercats amb les forces de seguretat, a manifestacions o en altres situacions, acaben amb els implicats ràpidament detinguts i alguns en presó preventiva, resulta inaudit que per a la Guàrdia Civil els fets de Cala Rajada, amb una agressió explícita a un policia municipal que tothom ha vist, no meresqués la detenció dels implicats. És més, al final varen ser ells mateixos els qui es varen lliurar voluntàriament al cap de tres dies.

Per si això no fos suficient, hem sabut per diverses fonts que l’atestat que va confeccionar la Guàrdia Civil per al Jutjat de Guàrdia cercava la celebració d’un judici ràpid, el qual hagués pogut acabar possiblement en un acord i una simple sanció. Finalment, això no obstant, es va refusar aquesta opció.

 Tota aquesta actuació, tan inusual i tan diferent a casos semblants, ha provocat indignació i impotència entre els ciutadans del nostre municipi, essent generalitzada la idea que hi hagut tracte de favor i que els implicats actuen amb una certa impunitat. Tot plegat mereix una investigació i una explicació clara i precisa per part de Delegació de Govern a les Illes Balears.

En aquest sentit, per tant, compartim el malestar del Batle i tindrà el nostre suport en aquesta qüestió. Però també pensam que el Sr. Fernàndez no pot únicament tirar pilotes fora, com s’ha acostumat a fer massa sovint, perquè la situació de la plantilla de la Policia Local a Capdepera és dramàtica, i d’això ell n’és el responsable.

Segons totes les informacions, darrerament han partit un bon nombre d'agents de la plantilla i prest en partiran més, deixant el cos en una situació totalment insostenible i sense els recursos suficients per fer front a situacions com la del carrer Llegítimes. De fet, l’estiu passat molts de ciutadans es varen queixar per la manca d'efectius disponibles.

Allò que ens demanam és si, segons el Batle, les condicions laborals a Capdepera són bones i tot està sota control, com és que parteix tanta gent? I com és que a la roda de premsa per l’incident del carrer Llegítimes hi havia qualque policia reclamant la seva dimissió?

És cert que diversos concursos de places a Palma, Calvià o Llucmajor han provocat la partida d’alguns agents de Capdepera cap a aquests municipis, però pel que sabem hi ha membres de la plantilla que parteixen perquè no estan a gust en el nostre municipi. De fet n'hi ha que se n'han anat a treballar a Artà. En conseqüència, sembla innegable que hi ha mala maror interna i malestar d'una part del cos amb l'equip de govern. En els darrers anys, lluny de trobar una solució a aquesta situació i reconduir els problemes que puguin existir, pareix que tot segueix enquistat. És sobretot responsabilitat del Batle acabar amb la inestabilitat existent i confeccionar una plantilla en condicions per a fer front als reptes que té el nostre municipi.

Pel que fa a unes noves dependències de la Policia Local que puguin substituir les del carrer Roses, resulta que, després de tres anys de dir-nos que s'estava preparant un solar municipal de davant el camp de futbol per fer-hi les noves instal·lacions, sembla que ara es vol preparar un projecte per fer una nau en un solar del polígon industrial. No entenem aquest retard i que, tractant-se d'una prioritat, s'hagin dedicat romanents de tresoreria en els darrers anys a altres projectes que semblen innecessaris.

Per aquest motiu hem reclamat novament una comissió informativa urgent per tractar tota aquesta problemàtica.

 

Més per Capdepera