"Aprofitam per felicitar el grup del PSOE de Capdepera per l'actitud de diàleg que està demostrant i, concretament, per la "crida" publicada en els mitjans de comunicació. En decisions polítiques d'esquerra sempre ens tendrà al seu costat"
Benvolguts companys,

Des d'aquesta plataforma no estam en contra de cap partit i molt menys dels seus militants i simpatitzants. Com tampoc estam en contra de la decisió que ha pres la ciutadania en donar la victòria al PSOE. Això sí, estam en contra de la majoria de les decisions polítiques que s'han pres fins ara per l'anterior grup de govern que, des de la nostra opinió, no són les més idònies per a les persones a les quals representam.

Ja hem expressat en els nostres comunicats els postulats que defensam i les nostres reivindicacions polítiques. Per tant, tot i que pugui reportar beneficis econòmics per a la nostra formació el fet d'ocupar una butaca a l'Ajuntament, ho rebutjam pel compromís que hem adquirit amb una part dels veïns d'aquest municipi, i a més creiem, a hores d'ara, que es poden aconseguir més coses estant en la oposició i donant suport al govern municipal en aquelles decisions que siguin oportunes

Encara que resulti sobrer insistir en aquest aspecte, volem repetir que nosaltres no demanam l'opinió dels ciutadans només quan hi ha eleccions perquè ens votin, sinó que els animam perquè acudeixin a les nostres assemblees, expressin les seves opinions i puguin prendre decisions. Els mitjans que utilitzam per a les convocatòries sempre són els mateixos (whatsapp, facebook, mitjans de comunicació del municipi...) i se'ls en fa partícip a tots els del grup i als que han pres contacte amb nosaltres. Deixam clar que les decisions s'adopten per majoria, després d'haver escoltat les proposicions dels que hi participen, on els membres de nostre cens tenen veu i vot.

De bell nou aprofitam per felicitar el grup del PSOE de Capdepera per l'actitud de diàleg que està demostrant i, concretament, per la "crida" publicada en els mitjans de comunicació. En decisions polítiques d'esquerra sempre ens tendrà al seu costat.