Una lectora ens envia aquestes cinc fotos i demana: fins quan?


I és que certament la plaça de n'Alegre éstà ben oblidada. El ciment, a més d'un lloc, s'aixeca més d'un pam. "Fins que hi hagi una desgràcia?", diu la lectora. Les fotos són prou el·loqüents.